Diætkulturen - den chokerende historie om slankekurenes oprindelse

DR forsømmer deres ansvar! En kritik af ‘Fede Forhold’

Når DR sender tv-programmer som Fede Forhold, forsømmer de så ikke deres ansvar som den public service-institution, de er? Det synes jeg, og i dette blogindlæg uddyber jeg hvorfor. 

 

Danmarks Radio er en selvstændig, offentlig institution. De er licensfinansieret og skal dermed yde den berømte public service. 

 

De skal altså sikre et bredt udbud af programmer og tjenester til den danske befolkning via tv, radio og andre relevante platforme, som der står på Kulturministeriets hjemmeside

 

Udover at de selvfølgelig skal nå så bredt ud som muligt, må man også antage, at de har et vist ansvar for at formidle indhold, der er objektivt sandt og ikke i ekstrem grad underlagt den herskende diætkultur

 

Fede Forhold

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Indhold, der hjælper den danske befolkning

 

Når det kommer til sundhed, så må man vel også antage, at de selv gerne vil formidle indhold, der hjælper den danske befolkning med at optimere deres sundhed.

 

Igennem flere sæsoner har de alligevel valgt at demonstrere, hvordan man bedst sender danskerne ud i en spiseforstyrrelse. Samtidig med, at de tilsyneladende ignorerer al kritik.

 

Programmet, jeg taler om, er naturligvis ‘Fede Forhold’. 

 

Selvom programmets grundlæggende præmis gennem flere år har modtaget skarp kritik fra mange eksperter (1-5), og selvom en hurtig stikprøve blandt tidligere deltagere (6-8) tydeligt viser, hvordan de reagerer negativt på det store fokus på vægt, de restriktive kostplaner, madreglerne, vægtstigmatiseringen og udskamningen, så ruller der netop nu en ny sæson over skærmen.

 

Ansvar for at formidle forsvarligt

 

DR har på grund af sin position som public service-institution et stort ansvar for at formidle forsvarligt indhold om sundhed. Dette bør naturligvis ske ud fra den bedst tilgængelige evidens på området. 

 

DR omtaler sig selv som “befolkningens vagthund”, og netop fordi man må antage, at mange i befolkningen netop anser DR som en troværdig kilde til information. 

 

Derfor er det ekstremt vigtigt, at de lever op til deres ansvar, og at de researcher ‘best practice’, inden de overlader styringen til den/de medvirkende ‘eksperter’. Det er ikke nok, at DR kun bruger vedkommendes uddannelse eller professionelle titel, når de i Fede Forhold beskriver kostvejlederens baggrund. 

 

Ved at lade personen få så meget taletid igennem et helt program så har DR allerede valideret vedkommendes autoritet.

 

På deres egen hjemmeside bekræfter DR, at de er bekendt med deres ansvar og skriver blandt andet:

 

“Alt det indhold, DR tilbyder, skal have høj kvalitet. Det skal være kendetegnet af høj troværdighed, klar prioritering og effektiv formidling. Det skal være godt researchet og velfortalt. Det skal være fair og afbalanceret.”
– Kilde: Dr.dk (9)

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀

Evidensbaseret vejledning

 

Sundhedsbranchen er som bekendt en branche, der favner bredt. På godt og ondt. Der er mange – mere eller mindre evidensbaserede – tilgange.

 

Når man som licensfinansieret public service-institution producerer sundhedsprogrammer, som når ud til mange danskere, så har man altså et stort ansvar for at lave sin research ordentligt. Ordentlig research indebærer blandt andet at forholde sig til kritikken fra andre fagfolk end dén person, der medvirker i programmet.

 

Ordentlig research indebærer også, at man enten selv eller gennem en uvildig part finder frem til, hvad der er evidens for, samt hvad der anses som best practice.

 

Fede Forhold

 

Bidrager til yderligere sundhedsforvirring, når man ikke undersøger sagen ordentligt

 

Det gode ved evidens er jo som bekendt, at man kan undersøge sagen. Og gør man det, er der ikke nogen tvivl:

 

  1. Kostplaner og andre former for ydre-styrede vægttabsinterventioner medfører et vægttab på kort sigt, men vil på længere sigt ofte lede til forstyrret spisning og/eller yderligere vægtøgning. (10-15)
  2. Ydermere ved vi også, at det at blive udskammet for sin vægt og udsat for vægtstigma i sig selv kan lede til en højere vægt. (16-18)

 

I DR’s programserie Fede Forhold anvender kostvejlederen netop disse to værktøjer i de vægttabsinterventioner, vi præsenteres for. 

 

Deltagerne bliver blandt andet bekræftet i, at deres vægt er en “skavank”, at de selv er ansvarlige for eventuelle sygdomme der måtte ramme dem – såsom genetisk disponerede blodpropper – og at det værste, der kan ske, er, hvis deres børn er tykke.

 

Begge disse værktøjer er yderst kritisable at anvende, og det er ikke en formildende omstændighed, at kostvejlederen påberåber sig at arbejde “evidensbaseret”. 

 

Tværtimod bidrager programmer som Fede Forhold blot til yderligere sundhedsforvirring med potentielle negative følger for folkesundheden, når det er denne type intervention, der lovprises på landsdækkende TV!

⠀⠀⠀⠀⠀⠀

At ignorere kroppens signaler kan have negative konsekvenser

 

Andre kritikpunkter er kostvejlederens “vejledning”, der direkte opfordrer klienterne til at ignorere kroppens sultsignaler – også selvom de “føler at de er ved at dø, og der er flere timer til at de ‘må’ spise”. Man fristes til at kalde den slags udtalelser for “vildledning” nærmere end vejledning!

 

Her må jeg på det kraftigste understrege, at dét at give din krop næring gennem mad og drikke er lige så essentielt for din overlevelse som din vejrtrækning! 

 

Sult er ikke i sig selv sundhedsfarligt, men dét at man bevidst ignorerer sult i længere tid ad gangen vil altid resultere i en modreaktion fra kroppen hos sunde individer.

 

Den gradvist stigende sult sætter gang i en kaskade af biologiske processer – både fysiske og psykiske – som på engelsk samlet betegnes som ‘primal hunger’. Den bedste danske oversættelse er ‘ur-sult’ – altså et intenst biologisk behov for at spise, som ofte leder til overspisning. Ur-sult er en tilstand, der opstår, når personer har under-spist og ignoreret kroppens sultsignaler alt for længe.

 

I den tilstand er det ikke muligt at mærke, hvornår din mæthed begynder – din krop ønsker blot, at du spiser så meget som muligt og så hurtigt som muligt.

 

Det kan bedst sammenlignes med at holde vejret under vand så længe som muligt, indtil du oplever et desperat behov for at komme op til overfladen og trække vejret. Den første indånding, når du kommer op, vil aldrig være en forsigtig lille vejrtrækning, men derimod en intens, dyb indånding for at få så meget luft ned i lungerne som muligt. 

 

Den biologiske drift for overlevelse er én af de ting, der har holdt menneskeheden i live i hundredetusinder af år. Din krop ved ikke, at du er omgivet af mad, og at du blot lader være med at spise, fordi du gerne vil tabe dig. Den tolker det som hungersnød, når du konsekvent ikke spiser nok eller undlader at spise, før sulten bliver ekstrem.

 

Fede Forhold

 

Konsekvenserne ved at ignorere sult

 

Når du ignorerer din sult, så forvirrer det desuden din kontakt til kroppen og dine biologiske sultsignaler. Det gør, at du føler, at du ikke kan stole på de signaler, din krop giver dig. Det kan især medføre to forskellige scenarier:

 

  1. Fordi kroppen ikke får den næring, den beder om, vil den skrue yderligere op for din sult for at få dig til at indtage en tilstrækkelig mængde energi, hvilket ofte leder til overspisning.
  2. Fordi du ikke spiser på dine fysiske sultsignaler, vil de med tiden forsvinde helt, og det gør det nemmere at begynde at spise på andre ting end fysisk sult, hvilket for eksempel leder til mere følelsesmæssig spisning.

 

Fordi denne ur-sult bygges op over tid, og fordi man med ren viljestyrke kan undlade at spise i en længere periode, vil de fleste mennesker, der følger en kostplan, oftest opleve, at det i første omgang leder til et vægttab.

 

Over tid vil den før-omtalte ur-sult dog bygge sig op, og på et eller andet tidspunkt vil viljestyrken tabe, og personen vil overspise. Med tiden vil det blive sværere og sværere at overholde kostplanen i længere tid, og personen vi opleve at tage på. Oftest resulterer det i, at vedkommende bebrejder sig selv.

 

Kort og godt er dét at ignorere din sult i længere tid en traumatisk oplevelse for krop og sind. Jeg har tidligere har beskrevet nogle af konsekvenserne og mekanismerne bag i min gennemgang af The Minnesota Starvation Experiment og i mit indlæg om teorien om set-point vægt.

 

Kort fortalt, så er ur-sult og de efterfølgende overspisninger kombineret med forventningen om, at alle, der vil, kan følge en kostplan samt de komplekse problematikker omkring vægtstigma, næsten en sikker opskrift på at udvikle forstyrret spisning i form af overspisninger og kompensatorisk adfærd, som resulterer i yoyo-vægt og øget kropsutilfredshed.

 

Som jeg fortalte indledningsvis ses dette mønster tydeligt hos programmets tidligere deltagere. (6-8)

 

Hvornår erkender DR sit ansvar, og hvornår stopper de med at give taletid til pseudovidenskabelige kostvejledere, der blot bidrager til sundheds-forvirring og tykfobi?

 

Fede Forhold er hverken det første eller sidste problematiske og stigmatiserende vægttabsprogram til at rulle over skærmen, og det er desværre et rigtig godt eksempel på hvorfor diætkulturen er så allestedsnærværende i vores samfund.

 

Medierne, og i særdeleshed DR, burde have interesse i at modarbejde denne stigmatisering, i stedet for at bidrage til den.

 

Kilder

1: https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/dr-svarer-paa-kritik-af-fede-forhold-der-bliver-taget-hensyn

2: https://www.bt.dk/nyheder/massiv-kritik-af-dr-program-det-er-topmaalet-af-ansvarsloeshed

3: https://www.kommunikationsforum.dk/artikler/Anmeldelse-af-Fede-Forhold

4: https://www.kristeligt-dagblad.dk/debatindlaeg/drs-fede-forhold-udstiller-overvaegtige-maser-skyld-skam-og-nederlag-ned-over

5: https://podimo.com/en/shows/8de73551-7934-4d55-aecd-be5ed7cf7d6b/episode/6ce67f1a-a811-4de1-9426-4508e830e316

6: https://www.billedbladet.dk/kendte/danmark/tv/dr/isabel-og-tina-fra-fede-forhold-her-er-de-i-dag

7: https://www.bt.dk/film-tv-og-streaming/camilla-og-martin-fra-fede-forhold-her-er-de-i-dag

8: https://ekstrabladet.dk/underholdning/filmogtv/fede-forhold-to-maaneder-efter-det-har-vaeret-en-kamp/8224880

9: https://www.dr.dk/om-dr/fakta-om-dr/fokusomraade-1-originalt-kvalitetsindhold

10: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/17469900/

11: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/19394476/

12: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15182403/

13: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/15925949/

14: https://www.nature.com/articles/ijo2011160

15: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3759019/

16: https://jamanetwork.com/journals/jamapediatrics/fullarticle/1863907

17: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32053000/

18: https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/23288439/

 

Kommentarer

Endnu ingen kommentarer.

Kommenter

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *

 

Næste indlæg

Diætkulturen - den chokerende historie om slankekurenes oprindelse